Możliwe powikłania związane z leczeniem endodontycznym

Nieleczona próchnica prowadzi do chorób miazgi zęba, a wtedy konieczne staje się leczenie endodontyczne (kanałowe). Polega ono na usunięciu chorej miazgi z kanałów korzeniowych, odpowiednie ich ukształtowanie, oczyszczenie, a następnie wypełnienie specjalnym wypełnieniem kanałowym. Jest to zwykle trudna i czasochłonna procedura, którą trzeba czasem rozłożyć na 2-3 wizyty. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z zębami trzonowymi, które mają skomplikowaną anatomię i zwężone kanały należy się uzbroić w cierpliwość. Takie leczenie jest jedyną możliwością zachowania zęba w jamie ustnej. Często korona zęba jest tak zniszczona, że trzeba ją odbudować protetycznie – koroną lub nakładem koronowym.

Tak wyleczony ząb może służyć wiele lat.

Podczas leczenia enodontycznego może wystąpić szereg powikłań, oto one:

\

Po wizycie mogą wystąpić dolegliwości bólowe, obrzęk, ropień. Może okazać się, że niezbędna jest interwencja chirurgiczna i/lub zastosowanie antybiotyku.

\

Konieczność prawidłowego dostępu do kanałów może skutkować osłabieniem ścianek zęba, które zwykle i tak są już częściowo zniszczone. Może dojść do złamania korony, co w skrajnych przypadkach uniemożliwi dalsze leczenie. Z tego powodu lekarz skraca nieco ząb, aby zmniejszyć możliwość urazów

\

Niekorzystne warunki anatomiczne (zakrzywione, zobliterowane - „zamknięte” kanały, utrudniony dostęp), mogą uniemożliwić całkowite udrożnienie kanałów, zdarza się, że narzędzia służące do opracowania kanałów klinują się i łamią, lub tworzą fałszywą drogę perforując ząb

\

W przypadku leczenia zębów ze zmianami około wierzchołkowymi istnieje prawdopodobieństwo, że pomimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia, zmiany nie ulegną wygojeniu, wtedy konieczny będzie chirurgiczny zabieg resekcji wierzchołka korzenia lub usunięcia zęba

Na szczęście dziedzina endodoncji rozwija się bardzo szybko, zdjęcia rentgenowskie dają możliwość sprawdzenia długości i kształtu korzeni (niestety tylko w dwóch wymiarach). Długość kanału mierzy się tzw. endometrem, a nowoczesne narzędzia są bardziej odporne na złamania. Praca przy użyciu lup dentystycznych zwiększa precyzję i dokładność.

Z tych powodów powikłania zdarzają się znacznie rzadziej niż kiedyś, lecz – jak to w medycynie bywa- wszystko zależy od indywidualnego przypadku.

Ważne, aby kontrolować radiologicznie ząb po leczeniu kanałowym: po pół roku, a następnie po roku.

Lek. stom. Małgorzata Myszka-Nawrocka

Godziny przyjęć

dni robocze
od 9:30 do 19:00.