Zalecenia po usunięciu zęba

  • Tampon usuwamy po upływie pół godziny od zakończenia zabiegu
  • Przez 2 godziny nie należy ani jeść i pić.
  • Nie wolno płukać ust.
  • Nie palić papierosów.
  • Nie przyjmować gorących pokarmów.
  • Należy unikać dużych wysiłków.
  • Można zrobić zewnętrzny zimny okład.
  • W przypadku bólu należy przyjąć lek przeciwbólowy, zalecany jest paracetamol.
  • W razie niepokojących objawów (np. silny ból, krwawienie), prosimy o kontakt z lekarzem.

Godziny przyjęć

dni robocze
od 9:30 do 19:00.