Małgorzata Myszka-Nawrocka

Nasi lekarze

Małgorzata
Myszka-Nawrocka

lek. stom.

Więcej

Agnieszka
Kobiałka

lek. stom.

Więcej

MAŁGORZATA MYSZKA-NAWROCKA

Marcin
Adamiec

lek. stom.

Więcej

Iwona
Racewicz

lek. stom.

Więcej

Małgorzata Myszka-Nawrocka

Lek. stomatolog Małgorzata Myszka-Nawrocka ukończyła Oddział Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie.
Posiada specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej i II stopnia w zakresie stomatologii zachowawczej i endodoncji. Dziedziny te wraz z protetyką i profilaktyką stanowią główny obszar jej działalności zawodowej.
Szczególną uwagę przywiązuje do leczenia interdyscyplinarnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
1991- ukończenie studiów stomatologicznych na I wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej
1991- praca na stanowisku asystenta w Przychodni Stomatologicznej CSK WAM w Warszawie
1992 – praca w Prywatnej Przychodni Stomatologicznej „Hipodent” w Warszawie
1993-94 – praca na stanowisku asystenta w Rejonowej Przychodni Stomatologicznej Warszawa – Ursynów przy ul. Romera
1994-97- praca na stanowisku asystenta w Przychodni Zdrowia Urzędu Rady Ministrów w Warszawie
1998 – uzyskanie I stopnia specjalizacji ze stomatologii ogólnej
od 1997 prowadzi własny Gabinet Stomatologiczny
w marcu 2004 rozpoczęła specjalizację II stopnia ze stomatologii zachowawczej i endodoncja w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd, ukończyła ją w 2007 rok.

Lek. stomatolog Małgorzata Myszka-Nawrocka corocznie bierze udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Akademie Medyczne i renomowane ośrodki stomatologiczne.

Agnieszka Kobiałka

Lek. stomatolog Agnieszka Kobiałka ukończyła Oddział Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie w 1990 roku. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją i chirurgią stomatologiczną. Lubi leczyć dzieci. Wykonuje mosty kompozytowe na włóknie szklanym.

W latach 1990-1993 pracowała w poradni stomatologicznej Przychodni Rejonowej na ul. Romera na Ursynowie, a następnie w poradni stomatologicznej prywatnej przychodni „Nasze Zdrowie” na ul. Czerniakowskiej w Warszawie. Od 2008 współpracowałą z Gabinetem dr Małgorzaty Myszki-Nawrockiej w jego wcześniejśzej lokalizacji na ul. Czerwonych Wierchów 10 (Osiedle Grabów).

Dr Agnieszka Kobiałka corocznie bierze udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Akademie Medyczne i renomowane ośrodki stomatologiczne, między innymi:

Dekontaminacja w praktyce stomatologicznej
Adhezja i retencja w praktyce stomatologicznej – wypełnienia, rekonstrukcje i stabilizacja na implantach
Najnowsza technika opracowywania kanałów korzeniowych – system „jednego pilnika”
Biomimetyczna odbudowa zębów bocznych
Niechirurgiczne metody leczenia chorób przyzębia wokół zębów i wokół implantów
Aktualności stomatologii dziecięcej
Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne.

Marcin Adamiec

Lek. dent. Marcin Adamiec ukończył Wydział Lekarsko-Dentystyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, otrzymując Złotą Odznakę za wybitne osiągnięcia naukowe odniesione w trakcie studiów.

Obecnie wykładowca i doktorant w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnik i laureat wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Autor prac badawczych i publikacji z zakresu chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, protetyki stomatologicznej oraz radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Systematycznie uczestniczy w intensywnych szkoleniach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz implantoprotetyki.

W ostatnich latach był uczestnikiem licznych kursów i konferencji, m.in.:

„Practiculum Implantologii”, Gdańsk, wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r.
„Kurs implantologiczny I stopnia”, Osstem, Warszawa, 16-27 stycznia 2018 r.
„Naturalna regeneracja w zabiegach Anti-Aging: zabiegi estetyczne z wykorzystaniem technik PRF”, Kraków, 24-25 listopada 2017 r.
„11. Świąteczny Wieczór Implantologiczny, Kongres OSIS”, Warszawa, 2-3 grudnia 2016 r.
„Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”, Sopot, 25 listopada 2016 r.
„6th International Camlog Congress”, Kraków, 9-11 czerwca 2016 r.
„Nowe dowody i biologiczne aspekty w leczeniu implantoprotetycznym”, Warszawa, 4-5 grudnia 2015 r.
„Implantacja natychmiastowa, wczesna i późna: integracja tkanek miękkich i twardych. Kryteria decyzyjne i techniki uzyskania długotrwałego sukcesu leczenia”, Kraków, 6-7 listopada 2015 r.
„Techniki szycia i projektowania płata w zabiegach augmentacji kości i tkanek miękkich”, Kraków, 6-7 listopada 2015 r.
„VII Letnie Spotkanie Implantoprotetyczne”, St. Lambrecht, Austria, 19.07.2013 – 25.07.2013
„Pobieranie wycisku pod prace protetyczne na implantach w teorii i praktyce”, Warszawa, 4 grudnia 2013 r.
„X Jubileuszowy Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej”, Sopot, 17-18 maja 2013 r.
„Implanty: Idea – Sztuka – Praktyka”, Jachranka, 9-11 listopada 2012 r.

Zna biegle dwa języki obce – angielski oraz hiszpański.

Iwona Racewicz

Lek. stomatolog Iwona Racewicz ukończyła studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku, w 2001roku.

W latach 2001-2002 odbyła staż podyplomowy w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek”.

Dr Jędryszek zajmuje się leczeniem zachowawczym, protetyką oraz leczeniem dzieci. Szczególnie interesuje się zachowawczym leczeniem endodontycznym przy użyciu mikroskopu zabiegowego.

Zajmuje się stomatologią zachowawczą, leczeniem endodontycznym przy użyciu mikroskopu zabiegowego oraz leczeniem dzieci.

Dokłada wszelkich starań,aby wizyta przebiegała w serdecznej i pełnej zaufania atmosferze.

Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach specjalistycznych oraz kongresach.

Godziny przyjęć

dni robocze
od 9:30 do 19:00.