Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej w chirurgii szczękowej, stomatologii i medycynie estetycznej

Czym jest fibryna bogatopłytkowa (PRF)?

Fibryna bogatopłytkowa (PRF) jest frakcją krwi pacjenta otrzymywaną po jej odwirowaniu. Zawiera ona dużo leukocytów, czynników wzrostu oraz gęstą sieć fibryny, które wspomagają i przyspieszają proces gojenia kości i tkanek miękkich.

Jakie zastosowania ma PRF w stomatologii?

Fibryna bogatopłytkowa wykorzystywana jest w chirurgii stomatologicznej i periodontologii – przy zabiegach augmentacji kości (zwiększenia jej ilości i objętości w przypadku, gdy jest jej zbyt mało do wszczepienia implantu), przy przeszczepieniach kości i tkanek miękkich, podniesieniu dna zatoki szczękowej. Fibryną bogatopłytkową stosuje się także w zaopatrzenia zębodołu po usunięciu zęba, co ma zminimalizować ryzyko powikłań oraz zmniejszyć zanik kości w pierwszych miesiącach po zabiegu. W ostatnich latach prowadzi się badania nad zastosowaniem PRF w leczeniu kanałowym zębów, po wyłuszczeniu torbieli i resekcji wierzchołka zęba czy apeksyfikacji (zamknięcia wierzchołka korzenia) zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia. Preparaty te mają także zastosowanie w zabiegach i, opóźniając powstawanie zmarszczek na skórze (zwykle twarzy i dekoltu).

Jakie są zalety stosowania fibryny bogatopłytkowej jako dodatkowego elementu przy zabiegach chirurgicznych?

PRF działa zarówno w tkankach miękkich jak i w kości. Przyspiesza gojenie tkanek i tworzenie nowych naczyń krwionośnych w miejscu usuniętego zęba, założonego implantu lub materiału kościozastępczego. Dodatkowo zastosowanie fibryny bogatopłytkowej zmniejsza stan zapalny operowanych tkanek, dolegliwości bólowe po zabiegu oraz prawdopodobieństwo wystąpienia suchego zębodołu po usunięciu zęba (lokalny stan zapalny kości w przypadku utraty skrzepu).

Czy zastosowanie PRF jest bezpieczne?

Tak, jest całkowicie bezpieczne, gdyż fibryna bogatopłytkowa powstaje z własnej krwi pacjenta, pobranej i odwirowanej bezpośrednio przed zabiegiem. Nie ma konieczności zlecania tej czynności zewnętrznym instytucjom czy sprowadzania preparatu z banku tkanek. Nie ma zatem niebezpieczeństwa odrzucenia materiału przez organizm czy też podania wadliwego, niepełnowartościowego czy przeterminowanego produktu. Użycie PRF nie grozi również przeniesieniem zakażenia wirusami HIV i wirusowego zapalenia wątroby. Przeciwwskazaniami do zastosowania fibryny bogatopłytkowej są choroby nowotworowe krwi (np. białaczka), niektóre nienowotworowe choroby krwi oraz ciąża i karmienie piersią.

Lek. dent. Marcin Adamiec

Godziny przyjęć

dni robocze
od 9:30 do 19:00.